สิ่งที่ต้องระวังและอย่ามองข้ามก็คือ น้ำแข็งส่วนใหญ่ที่ซื้อมาจากท้องตลาดทั่วไปนั้น บางส่วนจะมีสารปนเปื้อนติดมากับน้ำแข็ง เพราะวิธีการขนส่งที่ไม่รอบคอบ ใช้ภาชนะบรรจุน้ำแข็งที่ไม่สะอาด รวมทั้งตัวคนที่ขนส่งน้ำแข็งไม่ระมัดระวัง ก็มักจะได้น้ำแข็งที่ไม่สะอาดจากการปนเปื้อนในกระบวนการเหล่านี้ได้

สำหรับน้ำแข็งกั๊ก   ที่บดมาให้แล้วตามร้านอาหารต่างๆ จะมี โอกาสปนเปื้อนมากกว่าน้ำแข็งชนิดอื่นๆ เวลาบริโภคควรเลือกตรงที่ใส ไม่ขุ่น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น อาหาร หรือขนมที่รับประทานร่วมกับน้ำแข็งนั้นไม่สะอาดหรือมีสิ่งปนเปื้อนหรือไม่ โดยเฉพาะอาหารหรือขนมที่ซื้อตามร้านค้าแผงลอยริมถนน จะมีโอกาสปนเปื้อนสิ่งสกปรกมากกว่าร้านค้าทั่วไป ดังนั้น ต้องสังเกตและระมัดระวังเป็นพิเศษ

ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเลือกน้ำแข็งที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด โดยใช้น้ำแข็งที่ผลิตขึ้นเองจากเครื่องทำน้ำแข็งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีระบบกรองน้ำ และระบบการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีช่วยให้ได้น้ำแข็งที่สะอาด และปลอดภัยต่อ