ผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ทัศนคติในการมองหาอาชีพของคนไทย…เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น รู้จักใช้ รู้จักเก็บออม จากที่เคยมุ่งแสวงหาอาชีพลูกจ้างกินเงินเดือน ที่เคยเชื่อว่าเป็นอาชีพทีมั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน กลับต้องมาแสวงหาอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เครื่องทำน้ำแข็ง ICEman ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงอาชีพเสริมให้กับทุกท่าน..โทรปรึกษากับเราได้ที่ 0-2926-6424 หรือ 083-251-7787