คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิ่งที่เรามอบให้ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด เชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่โต๊ะอาหาร ทุกสิ่งทุกอย่างบนโต๊ะอาหารมีความสำคัญ มิใช้แต่เพียงอาหารเท่านั้น ศิลปะการจัดแต่งโต๊ะอาหาร รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ล้วนแต่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภท พอร์ซเลน ของประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ผลิตสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่วยโดยมีตัวแทนอยู่ทั่วโลก ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการภายใต้ชือ “PATRA” ได้อย่างทั่วถึง และจากการยอมรับ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง สวย เงางาม คงทนเหมาะสมกับการใช้งาน นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรา “มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

เป้าหมายของบริษัทฯ คือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการนำเสนอสินค้าคุณภาพ ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปร่าง และลวดลายของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ราคาที่เหมาะสม จากประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญที่สั่งสมมา ด้วยแรงงานฝีมือที่มีใจรักในงาน ขั้นตอนการผลิตที่ดี และจุดแข็งในด้านการควบคุม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด บริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า และเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ “PATRA”