ร้านกาแฟ พร้อมศูนย์ล้างรถ มีอาหาร และกาแฟหอมกรุ่นให้ท่านเลือก หลากหลาย