ร้านอาหารขวัญ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
1. อาหารตามสั่ง
2. ข้าวราดแกง
3. ขนมของฝากจากกำแพงเพชร
4. ก๋วยเตี๋ยว
ร้านขวัญ
206 ม.3 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร