บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมสุดยอดมหาเจดีย์ทองคำ 500 ยอด ที่วัดป่าสว่างบุญ สระบุรี

องค์มหาเจดีย์ที่สวยงามนั้นที่มากมายหลายแห่งของเมืองไทยแต่ที่เราจะพาไปชมและสักการบูชาเป็นองค์เจดีย์ที่มี ความแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งเป็นองค์เจดีย์ที่มีถึง 500 ยอด และมีความสวยงามด้วยศิลปกรรมที่สร้างขึ้น โดยท่านหลวงพ่อ สมชาย ปุญญมโน ท่านนำแบบการสร้างมาจากศรีลังกาและอินเดีย ซึ่งเป็นองค์มหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่มาจากพลังศรัทธาของประชาชนชาวสระบุรีและทั่วทุกภูมิภาคของไทย กลายมาเป็นองค์เจดีย์อันทรงคุณค่าของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง เราพาทุกท่านไปทำบุญไหว้พระที่วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี

บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมสุดยอดมหาเจดีย์ทองคำ  500 ยอดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมสุดยอดมหาเจดีย์ทองคำ  500 ยอด

 

 

 

 

องค์เจดีย์เป็นสีทองอร่ามทั้งองค์ครับ จริงๆครับ

วัดป่าสว่างบุญสร้างขึ้นในปี 2528 โดยหลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน ในเนื้อที่กว่า400 ไร่ ซึ่งเป็นที่ของโยมพ่อของหลวงพ่อสมชายเอง ทางด้านในวัดเป็นสถานที่ที่สงบเงียบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ทางด้านหลังติดกับเชิงเขามีอากาศที่เย็นสบายมาก ๆและมีประชาชนเข้าไปปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ต่อมาก็มีประชาชนที่เคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อสมชาย เป็นจำนวนมาก เมื่อประมาณปี 2548 ประชาชนในจังหวัดสระบุรีและทั่วภูมิภาคได้ร่วมกันจัดสร้างองค์พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิ์สัตว์สว่างบุญ กับทางวัดป่าสว่างบุญ ขึ้นมาและแล้วเสร็จเมือปี 2550 ซึ่งเป็นองค์มหาเจดีย์ที่มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากเพราะมีองค์เจดีย์ถึง 500 ยอด ซึ่งแตกต่างไปจากองค์มหาเจดีองค์อื่น ๆ ในเมืองไทยเรา

ข้อมูลทั้งหมดนี้ นำมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย