ร้านอาหาร และจุดพักรถ สำหรับผู้ที่เดินทางลงสู่ภาคใต้ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและของฝากมากมายหลายชนิด
สถานที่ตั้ง
ครัวคุณต้ม ถ.เพชรเกษม ต.นาหูกวาง
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์ 77130